Curtea Constituțională capturată

Acest articol va fi ca o continuare a articolului precedent.

Știți cînd Curtea Constituțională și-a pierdut autoritatea și reputația? Atunci cînd a interpretat constituția și a spus că limba de stat e limba română.

Lăsînd la o parte polemicile ce țin de adevăr istoric (nu), pentru cine nu cunoaște voi explica situația. În constituția Republicii Moldova articolul 13 spune:

Articolul 13. Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi

(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine.

http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx

Însă pe 5 Decembrie 2013, Curtea Constituțională și-a asumat atribuția de a modifica constituția și a spus că acest articol este greșit. Practic, Curtea Constituțională nu doar a interpretat un articol din constituție care nu necesita interpretare, fiind destul de exact, dar a constatat că articolul e greșit, modificînd astfel constituția. Asta în timp ce Curtea Constituțională nu are competențe de modificare a constituției, acest drept avîndu-l poporul și parlamentul.

Ba mai mult, Curtea Constituțională a lipsit poporul de suveranitatea și puterea de stat, pentru că conform constituției:

Articolul 2. Suveranitatea şi puterea de stat

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx

Ceea ce înseamnă că poporul poate modifica tot ce ține de forma de organizare a statului, constituția, etc. Inclusiv limba de stat. Ceea ce s-a și întîmplat de altfel, cînd în urma Declarației de Independență, aleșii poporului au scris constituția, și au spus că limba de stat este „moldoveneasca”. Curtea constituțională vine să zică că nu contează ce vrea poporul, pentru că:

Astfel, Curtea a conchis că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.

https://constcourt.md/libview.php?l=ro&id=512&idc=7?l=ro&id=512&idc=7

Înțelegeți tertipul? Poporul poate schimba maximum constituția. El nu va putea schimba declarația de independență, care se bazează pe actele adoptate la marile adunări naționale – care au fost adunări, dar nu referendumuri. Prin urmare, suveranitatea națională nu mai aparține poporului, pentru că el nu mai are dreptul a hotărî asupra unui lucru ce contravine vreounui punct din preambulul Declarației de Independență.

Curtea a statuat că Declaraţia de Independenţă constituie fundamentul juridic şi politic al Constituţiei, astfel încât nici o prevedere a acesteia din urmă nu poate depăşi cadrul Declaraţiei de Independenţă.

https://constcourt.md/libview.php?l=ro&id=512&idc=7?l=ro&id=512&idc=7

Curtea Constituțională prin decizia sa a lipsit poporul de suveranitate națională, și a invalidat Constituția, iar acest lucru se cheamă, conform constituției – uzurpare a puterii de stat. Și-a depășit competențele, pentru că în atribuțiile sale intră interpretarea constituției, nu și revizuirea ei. Conform constituției, CC se ghidează doar de constituție, nu și de documentele care au precedat constituția:

(2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei.

(3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx

Ați citit și voi? Se supune numai Constituției, și garantează supremația Constituției. Supremația Constituției înseamnă că Constituția e supremă, inclusiv asupra Declarației de Independență și inclusiv asupra Actului final de la Helsinki, menționat în aceasta din urmă.

Mai tîrziu, în 2020 Curtea Constituțională a făcut trimitere la această hotărîre a sa (nu la constituție) pentru a declara neconstituțional un acord cu Rusia cu privire la un împrumut. Iată, citatul din hotărîre:

Cu privire la incidența articolului 13 din Constituție, autorul
sesizării nr. 58a/2020 menționează că utilizarea textului „limba
moldovenească” în Acord contravine Hotărârii Curții Constituționale nr.
36 din 5 decembrie 2013, în care Curtea a interpretat articolul 13 din
Constituție și a reținut că limba de stat a Republicii Moldova este limba
română (§ 124 din Hotărârea citată). Curtea a constatat că de facto Acordul menționat supra a fost întocmit în limba română.

https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_12_2020_56a_57a_58a_2020_rou.pdf

Ceea ce duce situația la ridicol. Acum, dacă un străin vrea să întocmească un acord cu moldovenii, el trebuie să se asigure că acordul nu doar corespunde constituției, ci și tuturor deciziilor curții constituționale, dar și mai mult – el trebuie să citească Declarația de Independență. Din autoritate juridică, Curtea Constituțională a devenit o gașcă de clowni.

Acum citesc și această informație:

”Am auzit că echipa Maiei Sandu caută șiretlicuri cum să dizolve Parlamentul mai repede. Nu clasic: demisia Guvernului și nu se alege altul sau Parlamentul nu aprobă legi timp de 90 de zile. Ei nu vor să meargă pe acestea două, ei caută alt șiretlic prin Curtea Constituțională pentru că acolo sunt reprezentanții Blocului ACUM: PAS și PPDA. Și ei consideră că au majoritate și hai cumva să facă un șiretlic”, a spus Dodon.

https://telegraph.md/igor-dodon-am-auzit-ca-echipa-maiei-sandu-cauta-siretlicuri-cum-sa-dizolve-parlamentul-mai-repede-prin-curtea-constitutionala/

Ideea e simplă. Toate partidele s-au expus precum că actualul parlament nu mai reprezintă votul poporului (de parcă Curții Constituționale i-ar păsa de părerea poporului). În baza acestui fapt, CC va invalida actuala legislatură.

De aceea eu cred că PSRM ar trebui să-și retragă oferta pentru PAS și alte partide de a dizolva parlamentul, și să mai afirme că de acum înainte va vota orice lege care vine în beneficiul poporului și invită pe toți să facă la fel. Să lase geopolitica, să-și răsuflece mîinicile și să-și îndeplinească atribuțiile. Dacă Șor va propune o lege bună, PSRM o va vota. Dacă PAS – la fel. Dacă PPDA – fără probleme. Cînd nu se vor înțelege, și nu vor putea adopta legi – atunci să fie dizolvat.

Și mai cred că Igor Dodon, cît încă SIS-ul se mai află în controlul său, ar trebui să solicite lista de apeluri ale președintelui CC, să vadă dacă nu au existat apeluri de la echipa PAS sau PPDA. Dacă da – să o dea jos, noi am mai avut un președinte CC înlăturat pentru că a discutat pe telefon cu președintele țării. Asta trebuie de făcut pînă la pronunțarea sentinței cu privire la Stadionul Republican.

Iar în legătură cu Stadionul Republican, nu am dubii că CC va declara neconstituțională decizia de a-l întoarce în proprietatea statului. În acest caz, eu sunt sigur că răspunsul va fi ambiguu, echipa PSRM va trebui să afle concret căror articole contravine legea, și cum ar fi trebuit ele să sune astfel ca legea să fi fost constituțională. Asta pentru organizarea unui referendum, cu privire ori la constituție ori la stadion. Sunt sigur că oamenii vor vota împotriva cedării stadionului, aici e important ca PSRM să nu insiste că votul e pentru PSRM, să distanțeze tema votării de partid, și să insiste asupra acestui lucru (votul nu e pentru PSRM, nu-i împotriva PAS, e pentru noi și copiii noștri, ieșiți cu toții la vot, nu ascultați televizorul care vă îndeamnă să stați acasă). CC desigur că va declara organizarea referendumului necontituțională pentru că tema referendumului va contraveni hotărîrii Curții Constituționale, iar după cum știm – hotărîrea CC e mai importantă decît constituția și decît ce crede poporul.

By Iulian

Iulian e redactor la Jurnal.TV

2 comments

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *